Ads 468x60px

среда, 11 июля 2018 г.

Що таке грошi?

Гроші - специфічний товар максимальної ліквідності, який втілює в собі кілька властивостей: є інструментом обміну для товарів або послуг, служить універсальним еквівалентом вартості інших товарів і послуг, а також є посвідченням громадського характеру приватної праці товаровиробника.

За допомогою грошей виражають вартість різних товарів, оскільки гроші легко обмінюються на будь-який з них. Така грошова оцінка робить різнорідні товари легко порівнянними при обміні. На думку прихильників трудової теорії вартості, зокрема К. Маркса, не гроші роблять товари сумірними, а навпаки: саме тому, що всі товари є упредметнені людською працею і, отже, самі по собі співмірні за кількістю витраченої праці (зіставляються витрати кількості робочого часу з урахуванням кваліфікації праці, необхідного для відтворення товарів). Це дозволяє вимірювати вартість всіх товарів одним і тим же специфічним товаром, перетворюючи цей останній в загальну для них міру вартості, тобто в гроші.

Зазвичай грошима стає товар з високою ліквідністю (його найлегше обміняти на інший товар, наприклад худобу). Крім міри вартості для інших товарів, гроші є засобом обігу, тобто тим товаром, який є посередником у процесі обміну. Крім того, функцію грошей можуть виконувати різні речі, інші речові права, зобов'язання і речово-зобов'язальні комплекси.

На відміну від товарів, які, після обміну йдуть з обігу, гроші як засіб обігу завжди знаходяться в ньому, безперервно обслуговуючи акти обміну товарами.

В сучасних умовах в ролі грошей виступають не стільки конкретні товари (наприклад, золото чи інші дорогоцінні метали, з яких робляться інвестиційні монети), скільки зобов'язання держави або центрального банку у формі банкнот. Самостійної вартості такі гроші не мають і є еквівалентом лише номінально. Держава зобов'язує громадян приймати банкноти і монети в якості законного засобу платежу на даній території.

Схожi статтi: