Ads 468x60px

среда, 11 июля 2018 г.

Що таке лізинг?

- вид фінансових послуг, форма кредитування при придбанні основних фондів підприємствами або дуже дорогих товарів фізичними особами.

Лізингодавець зобов'язується придбати у власність певне лізингоодержувачем майно у вказаного ним продавця і надати лізингоодержувачу це майно за плату в тимчасове володіння і користування. Найчастіше це здійснюється для підприємницьких цілей. У світовій практиці широко поширений споживчий лізинг. Договір може передбачати, що вибір продавця і придбаного майна робить лізингодавець. Лізингоодержувач може спочатку бути власником майна.

Предметом лізингу є будь-які неспоживнi речі, в тому числі підприємства, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно. Предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також майно, яке федеральними законами заборонено для вільного обігу або для якого встановлений особливий порядок звернення.

Предмет лізингу, переданий у тимчасове володіння і користування лізингоодержувачу, є власністю лізингодавця. Предмет лізингу, переданий лізингоодержувачу за договором фінансового лізингу, враховується на балансі лізингодавця або лізингоодержувача за згодою сторін.

Предмети лізингу відносять до тієї чи іншої профільної групи. Залежно від приналежності до профільної групи розраховується показник ризику лізингової угоди. В умовах економічної нестабільності ризики відшкодування залишкової вартості в секторі автолізингу мінімальні.

Види лізингу:

Фінансовий лізинг (Фінансова оренда). Термін договору лізингу порівняємо з терміном корисного використання об'єкта лізингу. Як правило, після закінчення договору лізингу залишкова вартість об'єкта лізингу близька до нуля, і об'єкт лізингу може без додаткової оплати перейти у власність лізингоотримувача. По суті, є одним із способів залучення лізингоодержувачем цільового фінансування (в цілях придбання об'єкта лізингу).
Оперативний лізинг (Іноді «операційний лізинг»). Термін договору лізингу істотно менше терміну корисного використання об'єкта лізингу. Зазвичай предметом лізингу є вже наявні в розпорядженні лізингодавця активи (може не бути третя сторона - продавця). Після закінчення договору об'єкт лізингу або повертається лізингодавцю і може бути переданий в лізинг повторно, або викуповується лізингоодержувачем за залишковою вартістю. Лізингова ставка зазвичай вище, ніж з фінансового лізингу. За економічною сутністю є різновидом оренди. У Російській Федерації оперативний лізинг законодавчо не регулюється, тому контракти, по суті є оперативним лізингом, полягають у вигляді договорів оренди.

У договорах лізингу може бути передбачено технічне обслуговування техніки, навчання кадрів і т. д. У договорі можливі положення про право (або обов'язки) лізингоодержувача купити товар після закінчення терміну оренди.

Особливим випадком є зворотний лізинг, при якому продавець лізингового майна одночасно є лізингоодержувачем. Фактично це форма отримання кредиту під заставу виробничих фондів і отримання додаткового економічного ефекту від відмінностей в оподаткуванні.

Схожi статтi: