Ads 468x60px

среда, 11 июля 2018 г.

Теорії грошей

Металева теорія грошей (XV-XVII ст.) Купівельну спроможність грошової одиниці визначає метал, з якого зроблена монета. Відповідно банкноти металевої теорією грошей не визнаються. Найбільш цінуються монети з благородних металів (золото і срібло). Вони мають високу вартість завдяки своїм природним властивостям, а не розвитку відносин обміну.

Номіналістична теорія грошей (XVII-XVIII ст.) Купівельна спроможність грошової одиниці визначається її номіналом, тобто сумою, вказаною на монеті або банкноті. Тобто гроші є суто умовними номінальними знаками, вартість яких не залежить від матеріального змісту.

Кількісна теорія грошей (кінець XVII - початок XVIII ст.) Теорія стверджує, що купівельна спроможність грошової одиниці і рівень цін визначаються кількістю грошей в обороті.

Монетаризм Теорія, відповідно до якої знаходиться в обігу грошова маса відіграє визначальну роль у стабілізації та розвитку ринкової економіки. Основоположником монетаризму є М. Фрідман. Монетаризм виник у 50-ті роки XX століття. Вершиною теоретичних розробок монетаризму стала концепція стабілізації американської економіки і відома «рейганоміки», реалізація яких допомогла США послабити інфляцію і зміцнити долар.

Кейнсіанська теорія грошей Ця теорія про сутність грошей і їх впливі на виробництво була запропонована англійським економістом Дж. М. Кейнсом (1883-1946) в кінці 1920-х-початку 1930-х рр. Швидкість обігу грошей в русі доходів розглядається як змінна величина, що змінюється сукупно зі змінами доходів, норми відсотка та іншими параметрами економіки.

Функціональна теорія грошей Функціональна теорія грошей розглядає купівельну силу грошей як результат їх звернення, або функціонування. Функціональна теорія грошей обгрунтовує неістотність для грошей їх металевого змісту внаслідок виконання ними функцій у сфері обігу.

Державна теорія грошей Відповідно до цієї теорії, держава не тільки створює гроші, а й наказує їм платіжну силу. Трактуючи суто юридичну природу грошей, державна теорія грошей заперечує будь-який сенс для платіжної сили грошей їх металевого змісту, стверджуючи, що паперові гроші так само хороші, як металеві. Основною функцією вважається функція платіжного засобу, і ігнорується функція грошей як міри вартості, скарбу і світових грошей.

Схожi статтi: